Biotex 縫線 3-0

定價:未定
會員價:限會員
學員價:限學員

每盒10條

醫療器材許可證所載藥商名稱:理工科技工程顧問有限公司

製造廠名稱及地址: (O)E-607,700, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 13516

                                 (P)#812, 27, Dunchon-daero 457beon-gil, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea

藥商許可執照所載藥商名稱:力巨有限公司

藥商地址:台北市北投區裕民二路69號3樓

藥商許可執照字號:北市衛藥販(投)字第6201166990號